• Dijaki - športniki

Ozaveščanje dijakov - športnikov na srednjih šolah in gimnazijah

V sklopu izobraževalnih projektov Slovenska antidoping organizacija v šolskem letu 2014/2015 pripravlja izobraževanje vseh mladih športnikov, ki so vključeni v 1. letnik športnih oddelkov srednjih šol in gimnazij v Sloveniji. 

Izobraževanja, ki je zaživelo v šolskem letu 2011/2012 v sklopu evropskega projekta EADIn, se je v zadnjih treh šolskih letih udeležilo preko 2.000 dijakov iz 16 srednjih šol in gimnazij in le redke so bile šole, ki se našemu pozivu niso odzvale. Dobro delo in predvsem pozitivni odzivi s strani dijakov, njihovih športnih koordinatorjev in šol nam dajejo motiv, da z izobraževanjem nadaljujemo tudi v letošnjem šolskem letu. 

Cilj izobraževanja je mlade športnike posvariti pred nevarnostmi dopinga, jih naučiti, da zaupajo v svoje lastne sposobnosti, da so pošteni in za zgled drugim športnikom, ter da zavrnejo doping, če jim ga kdo ponudi, ter se tako pridružijo vsem tistim, ki se borimo za šport brez dopinga. Izobraževanje, ki naj bi trajalo dve šolski uri, bo sestavljeno iz teoretičnega dela, kjer bomo mladim športnikom predstavili svetovni boj proti dopingu, ter praktičnega dela v obliki delavnic na temo dopinga, v katerih bodo mladi športniki ob pomoči protidopinških ambasadorjev aktivno sodelovali, razpravljali o določeni temi ter na koncu svoje argumente tudi predstavili. 

Poleg samega izobraževanja bomo mladim športnikom razdelili tudi informativno tiskano gradivo, na vidnem mestu v šoli pa bi radi obesili tudi plakat o nevarnostih dopinga, da bi si ga lahko ogledali tudi ostali dijaki. Mladi športniki bodo imeli tudi možnost podpisati javno zaobljubo, s katero se bodo zaobljubili k treniranju in tekmovanju brez dopinga ter tako postali del generacije slovenskih športnikov, ki se na poti k zmagam ne bo posluževala prepovedanih snovi in postopkov. 

Izobraževanje bodo, tako kot v prejšnjih šolskih letih, izvajali mladi protidopinški ambasadorji Slovenske antidoping organizacije. 

Z izobraževanjem mladih športnikov v športnih oddelkih srednjih šol in gimnazij bi radi razširili krog slovenskih športnikov, ki so izobraženi na področju dopinga in se zavedajo posledic jemanja prepovedanih snovi in postopkov.