• MS za terapevtske izjeme

Mednarodni standardi za terapevtske izjeme

Mednarodni standardi za terapevtske izjeme Svetovnega protidopinškega kodeksa (MSTI) so obvezni mednarodni standardi, ki so se razvili kot del svetovnega protidopinškega programa.

Namen Mednarodnih standardov za terapevtske izjeme je vzpostavitev:
(a) pogojev, ki morajo biti izpolnjeni za podelitev terapevtske izjeme (ali TI), ki dovoljuje prisotnost prepovedane snovi v športnikovem vzorcu ali športnikovo uporabo ali poskus uporabe, posest in/ali dajanje ali poskus dajanja prepovedane snovi ali omogočanje prepovedanega postopka zaradi terapevtskih razlogov;
(b) odgovornosti, ki jo nosijo protidopinške organizacije v zvezi s sprejemanjem in sporočanjem odločitev glede TI;
(c) postopka, po katerem športnik zaprosi za TI;
(d) postopka, po katerem športnik doseže, da TI, ki mu jo je podelila ena protidopinška organizacija, prizna druga protidopinška organizacija;
(e) postopka, po katerem WADA pregleda odločbo glede TI; in
(f) določb o strogi zaupnosti, ki veljajo za postopke TI.