• MS za zaščito zaseb. in oseb. podatkov

Mednarodni standardi za zaščito zasebnosti in osebnih podatkov

Namen Mednarodnih standardov za zaščito zasebnosti in osebnih podatkov je zagotoviti, da protidopinške organizacije izvajajo primerne, zadostne in učinkovite ukrepe za varstvo osebnih podatkov, ki jih obdelujejo med izvajanjem protidopinških programov, ob zavedanju dejstva, da lahko osebni podatki, ki se zberejo v okviru protidopinških dejavnosti, omejujejo in drugače vplivajo na pravice do zasebnosti oseb, ki so vključene v organiziran šport in povezane z njim.

Kodeks zlasti zahteva, da športniki in spremljevalno osebje priskrbijo precejšnjo količino osebnih podatkov protidopinškim organizacijam. Zato je bistveno, da protidopinške organizacije primerno varujejo osebne podatke, ki jih obdelujejo, ter tako upoštevajo pravne standarde in zagotovijo stalno zaupanje ljudi, vključenih v organiziran šport.

Kodeks priznava in potrjuje pomen zagotavljanja popolnega spoštovanja pravic do zasebnosti oseb, vključenih v protidopinške programe, ki temeljijo na Kodeksu. V podporo tem prizadevanjem ti mednarodni standardi določajo obvezna pravila in standarde v zvezi z varstvom osebnih podatkov, ki ga zagotavljajo protidopinške organizacije.

Skladno z drugimi do zdaj razvitimi in izvajanimi mednarodnimi standardi ti mednarodni standardi določajo minimalen skupen nabor pravil, ki jih morajo upoštevati protidopinške organizacije, kadar zbirajo in obravnavajo osebne podatke v skladu s Kodeksom. V nekaterih primerih lahko veljavni zakoni določajo, da morajo protidopinške organizacije uporabljati pravila ali standarde, ki presegajo pravila ali standarde, opisane v teh standardih.