• Trenerji

Trenerji in čist šport

SLOADO se zaveda vpliva, ki ga imajo trenerji na športnike. Uspešni trenerji s pomočjo izkušenj in izobraževanj nenehno izpopolnjujejo in razvijajo svoje tehnike. Da bi zaščitili integriteto športa, v Sloveniji potrebujemo trenerje, ki pri svojih športnikih negujejo, razvijajo in krepijo prave športne vrednote in etiko.

 
Naša skupna misija je čist šport, kjer imajo športniki pravico, da trenirajo in tekmujejo v okolju brez dopinga!


Trenerji so ključni igralci v tej misiji. Da nam bo uspelo, morajo trenerji:
  • delovati v čistem okolju, spodbujati kulturo osebne odličnosti,
  • razvijati pozitivne vrednote in prepričanja pri svojih varovancih,
  • zagotoviti, da so športniki seznanjeni z načelom objektivne odgovornosti,
  • poznati protidopinška pravila in vedeti, kako se nanašajo na športnike in njih same,
  • prevzeti vlogo spremljevalca športnika na kontrolo dopinga,
  • se pozanimati o stvareh, o katerih niso prepričani in šele nato svetovati športnikom,
  • poznati nevarnosti, povezane s prehranskimi dopolnili,
  • zaščititi integriteto športa in poročati o sumljivih osebah ali dogodkih.

Dan čistega športa za trenerje


Seminar je potekal dne 10. aprila 2018 med 10,00 in 13,00 uro v Grand hotelu Union, Miklošičeva cesta 1 v Ljubljani.
 

Vsebina seminarja in prezentacije 
10:00 – 10:45     PREVENTIVNI PROGRAMI ZA ČISTI ŠPORT (moderator Janko Dvoršak) 10:45 – 11:15     POMEN ŠPORTNEGA OKOLJA (moderator dr. Tanja Kajtna) 11:15 – 11:45     odmor

11:45 – 12:15     VAROVANJE ZDRAVJA ŠPORTNIKOV (moderator dr. Lovro Žiberna) 12:15 – 13:00     NAČELO OBJEKTIVNE ODGOVORNOSTI (moderator Andreja Simšič)
Prezentacije so dostopne s klikom na naslov predavanj.

PREDAVATELJI:
Janko Dvoršak, direktor SLOADO
dr. Nina Makuc, koordinatorka za preventivne programe, SLOADO
Aleksandra Pečavar, koordinatorka za testiranja, SLOADO
prof. dr. Joško Osredkar, mag. farm., predsednik Odbora za podeljevanje terapevtskih izjem, SLOADO
Andreja Simšič, univ. dipl. prav., članica disciplinske komisije, SLOADO

doc. dr. Lovro Žiberna, mag. farm.
Tadej Jug, dr. med.
izr. prof. dr. Tanja Kajtna, univ. dipl. psih.
prof. dr. Branko Škof
prim. asist. dr. Robert Marčun, dr. med., spec. pnevm.
doc. dr. Katja Ažman Juvan, dr.med.
Ivo Vodopivec, predsednik komisije za etična vprašanja pri OKS
 

PRIJAVE