• 2014

Statistika opravljenih kontrol v Sloveniji

Kontrola dopinga (testiranje ali odvzem vzorcev) je pomemben del spodbujanja in ohranjanja športa brez dopinga, saj ugotavlja športnikovo uporabo prepovedanih snovi in postopkov. Kontrola dopinga je sestavljena iz testiranja, ki ga izvede protidopinška organizacija SLOADO in analize vzorca v laboratoriju, ki ga je akreditirala Svetovna protidopinška agencije (WADA). 
 
V letu 2014 je SLOADO skupaj izvedla 370 testiranj, od tega 352 urinskih vzorcev in 18 krvnih.
 
SLOADO je v sklopu lastnega programa testiranj skupno izvedla 200 kontrol doping v 10 športnih panogah. Testiranja izven tekmovanj je v celoti financirala SLOADO, medtem ko so testiranja na tekmovanjih sofinancirale kolesarska, atletska, košarkarska in nogometna zveza.
 
Na podlagi naročil tretje osebe (mednarodne in nacionalne športne zveze, organizatorji mednarodnih tekmovanj) je bilo izvedenih 170 testiranj, od tega 134 na tekmovanjih in 36 izven tekmovanj.

 
Analiza testiranj športnikov v Nacionalne skupine za testiranje (NRTP) v letu 2014


 
Program testiranj izven tekmovanj se izvaja izključno s športniki, ki so člani Nacionalne skupine za testiranje (NRTP), ki je bila ustanovljena oktobra 2011. Število športnikov v NRTP je močno odvisno od olimpijskega ciklusa in se giblje med 40 in 100 športniki. Od ustanovitve NRTP dalje je SLOADO strmela k temu, da bi bil vsak športnik, član NRTP testiran vsaj enkrat letno, vendar zaradi omejenih finančnih sredstev to ni bilo mogoče. Ob tem je potrebno vedeti, da za oblikovanje kakršnega koli longitudinalnega biološkega profila je potrebno opraviti od 3 do 6 testiranj na enem športniku v obdobju, ki še dovoljuje statistično obdelavo podatkov dobljenih v nizu zaporednih testiranj.
 
Leto 2014 je bilo specifično v tem programu, saj smo prenehali s testiranjem 12.aprila 2014 in to zato, ker je bilo v okviru obstoječih sredstev prioriteta namenjena prevodu Svetovnega protidopinškega kodeksa z mednarodnimi standardi in pripravo novih nacionalnih pravil. 

Statistika opravljenih kontrol v svetu

Statistika opravljenih kontrol v svetu je na voljo na spletni strani WADA.