• Mediji

Sporočila za medije

Dan čistega športa na prijateljski hokejski tekmi Slovenija:Madžarska

Slovenska antidoping organizacija (SLOADO) je skupaj s Hokejsko zvezo Slovenije (HZS) ob podpori Madžarske antidoping organizacije in Mednarodne hokejske zveze (IIHF) pripravila preventivni program ob Dnevu čistega športa (»Play True Day«), ki bo potekal na prijateljski tekmi moške članske reprezentance med Slovenijo in Madžarsko na Bledu, 11.4.2018.
 
Dan čistega športa je svetovni dan, namenjen promociji boja proti dopingu in poštenih športnikov. Organizacije (predvsem nacionalne protidopinške organizacije, mednarodne in nacionalne športne zveze ter Svetovna protidopinška agencija) s celega sveta na ta dan oz. v tednu pred in po 10. aprilu pripravijo številne promocijske in preventivne aktivnosti, s katerimi želijo izpostaviti pomembnost čistega športa in vloge, ki jo pošteni športniki v njem igrajo.
 
Na prijateljski hokejski tekmi na Bledu bodo Dan čistega športa obeležili z:
  • izvedbo ogrevanja s posebnimi zelenimi paki, ki so deli IIHG protidopinške kampanje,
  • fotografiranjem športnikov obeh ekip pred začetkom tekmovanja s transparentom »Play True Day«
  • podpisom vseh športnikov na, posebej za to priložnost pripravljeno, tablo, s čimer bodo športniki pokazali svojo podporo čistemu športu,
  • ob koncu tekmovanja pa bo podeljena tudi posebna nagrada – Play True Trophy in sicer športniku, ki bo tekom tekme izkazal največjo mero poštenosti in spoštovanja soigralcev. 

26. oktober 2016

Vodje nacionalnih protidopinških organizacij ponovno pozvali k takojšnjim spremembam za povrnitev zaupanja čistih športnikov
 
  • Drugo posebno srečanje vodij nacionalnih protidopinških organizacij z vsega sveta v Bonnu, ki ga je organizirala Nemške protidopinška agencija NADA Deutschland;
  • Prenovljeni predlogi vključujejo neodvisno delovanje Svetovne protidopinške agencije (WADA) z vidika vseh ključnih protidopinških funkcij brez vpliva športa;
  • Vodje nacionalnih protidopinških organizacij predlagali srečanje z izvršnim odborom Svetovne protidopinške agencije in predsednikom Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK) g. Thomasom Bachom, na katerem bi obravnavali vlogo športa v globalnih prizadevanjih za reforme na področju boja proti dopingu in možnosti za oblikovanje mednarodne enote za testiranje v okviru WADA. 
 
BONN, NEMČIJA (26. oktober 2016) – V znak podpore vrsti reformnih predlogov, ki so bili avgusta predstavljeni na prvem posebnem srečanju v Köbenhavnu, je v sredo potekalo drugo tovrstno srečanje vodij nacionalnih protidopinških organizacij z vsega sveta, na kateri so obravnavali nujne reforme za povrnitev zaupanja čistih športnikov in tistih, ki cenijo integriteto športa.
 
„Športniki želijo tekmovati čisti in zmagovati čisti,“ so v skupni izjavi poudarili vodje nacionalnih protidopinških organizacij. „Moramo povrniti zaupanje, da prizadevanja na področju boja proti dopingu resnično varujejo pravice čistih športnikov kot tudi željo javnosti po poštenih razmerah in enakih možnostih za vse. Vse reforme, o katerih smo se dogovorili danes, zlasti pa tiste, ki so namenjene temu, da se prepreči vpliv športnih interesov na globalnega regulatorja, tj. Svetovno protidopinško agencijo, bodo pripomogle k varstvu pravic čistih športnikov in prispevale k uveljavitvi enakih možnosti za vse.“
 
Obravnavane so bile ključne reforme glede modela upravljanja WADA. Ob tem so poudarili pomembnost ohranjanja tesnega sodelovanja s športom, zlasti v zvezi z protidopinškim ozaveščanjem in izobraževanjem, financiranjem boja proti dopingu in izmenjavo informacij na tem področju, hkrati pa so ponovno predlagali, da se funkcije vodenja preiskav, testiranja in upravljanja z rezultati ločijo od športnih organizacij. S tem se bo preprečilo navzkrižje interesov, ki je stalno prisotno, kadar mora športna organizacija skrbeti za lastno promocijo in hkrati nadzor nad samo seboj.
 
Vodje so se soglasno strinjali, da je eden ključnih reformnih predlogov, ki je bistven za zagotovitev poštenih razmer za čiste športnike, ločitev ljudi, ki vodijo športne organizacije od ključnih izvršnih funkcij na področju boja proti dopingu. Poleg tega so znova ponovili svoje trdno prepričanje, da noben odločevalec v protidopinški organizaciji ne bi smel biti član uprave športne organizacije oziroma organizacije, ki prireja športne dogodke, odgovorna oseba v njej ali na kakršnem koli drugem odločevalskem položaju v taki organizaciji.
 
Skupina je obravnavala tudi zaključke zasedanja ekspertov WADA (Think Tank) in oktobrske deklaracije, ki jo je sprejel MOK. Čeprav so mnogi navdušeni nad temi dogodki, so kljub temu vodje soglasno potrdile potrebo po močnejšem glasu, ki bi bil neodvisen od navedenih negativnih procesov, saj bi se tako zagotovilo popolno varstvo pravic športnikov.
 
Vodje so nato obravnavali s strani države podprt dopinški škandal v Rusiji, pri katerem naj bi, po mnenju neodvisnega preiskovalca prof. Richarda McLarna, šlo za korupcijo neslutenih razsežnosti, vključno s prikrivanjem več sto pozitivnih testov  s strani Ruskega ministrstva za šport, laboratorija in protidopinške agencije RUSADA.
 
V upanju, da pravice čistih športnikov nikoli več ne bodo tako grobo poteptane, so vodje pozvali mednarodno skupnost k nadaljnjemu zagotavljanju podpore trenutni McLarnovi preiskavi s strani države podprtega dopinga in koruptivnih protidopinških praks v Rusiji ter javni objavi izsledkov te preiskave. Ponovno so pozvali k spodbuditvi, zaščiti in podpori žvižgačev ter k čimprejšnjemu sprejemu jasnih sankcij ob kršitvah protidopinških pravil, s katerim naj se zagotovi izločitev koruptivnih športnih sistemov iz mednarodnih tekmovanj.
 
Pozvali so tudi MOK, da obsodi nezakonite vdore spletne vohunske skupine, znane pod imenom »Fancy Bears«, in njihovo objavljanje osebnih zdravstvenih podatkov športnikov ter stori vse, kar je v njegovi moči, da se prepreči tako početje.
 
Ob koncu so se vodje nacionalnih protidopinških organizacij dogovorili, da bodo še naprej zagovarjali čiste športnike in si z vplivanjem na druge pomembne odločevalce prizadevali za uzakonitev reformnih predlogov. Ob tem so se dogovorili, da bodo okrepili sodelovanje z WADA in MOK ter da bodo predlagali sestanke z izvršnim odborom WADA in predsednikom MOK Thomasom Bachom, na katerih bodo bolj poglobljeno obravnavali predlagane reforme in njihovo zavzemanje za neodvisen model boja proti dopingu brez vpliva v športu vodilnih ljudi.
 
Predloge so spisali in podprli vodje nacionalnih protidopinških organizacij z vsega sveta, med drugim Avstrije, Kanade, Danske, Finske, Francije, Nemčije, Irske, Japonske, Nizozemske, Nove Zelandije, Norveške, Poljske, Slovenije, Švedske, Švice, Združenega kraljestva in ZDA, ter mednarodno združenje nacionalnih protidopinških organizacij iNADO.
 
 

15. april 2016

SPOROČILO ZA MEDIJE: ODLOČBA V PRIMERU TANJA ŠMID
 
Na podlagi 32. člena Protidopinškega pravilnika Slovenske antidoping organizacije je v postopku upravljanja z rezultati v zadevi zoper športnico Tanjo Šmid, članico Plavalne zveze Slovenije, zaradi kršitve protidopinških pravil po 7.1. in 7.2. členu Pravilnika, na podlagi priznanja športnice o kršitvi protidopinških pravil z dne 29.3.2016, Slovenska antidoping organizacija dne 12.4.2016 izdala odločbo, v kateri so bile sprejete naslednje sankcije:
- Športnico Tanjo Šmid se zaradi kršitve protidopinških pravil izloči iz športa z dnem 18.3.2016 za obdobje štirih (4) let. 
- Diskvalificirajo se vsi rezultati športnice Tanje Šmid, doseženi na »Odprtem plavalnem državnem prvenstvu Srbije« v Beogradu od 28. do 29.2.2016, in vsi drugi tekmovalni rezultati športnice Tanje Šmid od 28.2.2016 do izteka obdobja štirih (4) let
- Plačilo stroškov testiranja in upravljanja rezultatov v višini 750€. 

Urinski vzorec, ki je bil športnici Tanji Šmid odvzet na »Odprtem plavalnem državnem prvenstvu Srbije” v Beogradu dne 28.2.2016, je vseboval snov GV 1516, ki je v športu vedno prepovedana snov(na tekmovanjih in izven tekmovanj), uvrščena na Listo prepovedanih snovi in postopkov WADA in se uvršča v razred hormonov in metaboličnih modulatorjev skupine S4 kot PPAR delta agonisti.
 
Športnica Tanja Šmid se je v svoji pisni izjavi odpovedala pravici do analize B vzorca in obravnavi pred disciplinsko komisijo in s pisnim priznanjem brez podane obrazložitve okoliščin oziroma načina, kako je snov prišla v njeno telo, potrdila sprejem predlaganih sankcij.

 
Sprejeto Odločbo je potrdila mednarodna plavalna zveza FINA.

21. maj 2014

SPOROČILO ZA MEDIJE: ODLOČBA V PRIMERU ROBERT VREČER

Senat disciplinske komisije SLOADO je v zadevi Mednarodne kolesarske zveze - UCI in Slovenske antidoping organizacije proti športniku Robertu Vrečerju zaradi kršitve predpisov proti dopingu po prvi in drugi točki 21.člena Protidopinškega pravilnika Mednarodne kolesarske zveze, po opravljeni obravnavi dne 8.4.2014, sprejel naslednjo odločitev:
 
Športnik Robert Vrečer se zaradi kršitve predpisov proti dopingu izloči iz športa z dnem 30.7.2013 za obdobje dvajsetih (20) mesecev.

Vsi športni rezultati športnika doseženi od 30.7.2013 dalje se razveljavijo. Športnik je dolžan plačati Mednarodni kolesarski zvezi UCI 2.500,00CHF in Slovenski antidoping organizaciji 1.000,00€ administrativnih stroškov.
 
Športniku Robertu Vrečerju so na kolesarski dirki po Poljski odvzeli urinski vzorec, ki je bil analiziran v pooblaščenem laboratoriju v Varšavi.

Rezultati analize so potrdili nasprotno analitično ugotovitev, ker je vzorec vseboval prepovedano snov klomifen, ki je uvrščen  na Listi prepovedanih snovi in postopkov v skupino S4 (antagonisti modulatorjev in hormoni).
 
Zoper odločbo, ki jo je sprejel senat disciplinske komisije SLOADO, je na podlagi protidopinških pravil možna pritožba pri Mednarodnem arbitražnem sodišču za šport (CAS) v Lozani.

 

8. april 2014

SPOROČILO ZA MEDIJE: OBRAVNAVA V PRIMERU ROBERT VREČER
 
Obveščamo vas, da je Slovenska antidoping organizacija SLOADO danes dne 8.4.2014 ob 15,00 uri na osnovi zahteve Mednarodne kolesarske zveze – UCI, opravila obravnavo v zvezi z domnevno kršitvijo protidopinških pravil UCI športnika - kolesarja Roberta Vrečerja.
 
Robert Vrečer naj bi domnevno kršil 21.1 in 21.2 člen Protidopinških pravil UCI, zaradi česar je Mednarodna kolesarske zveza na podlagi členov od 249 do 348 svojih pravil od Kolesarske zveze Slovenije zahtevala začetek disciplinskega postopka.
 
Disciplinski postopek je bil na podlagi Protidopinških pravil SLOADO predan v obravnavo neodvisni Disciplinski komisiji SLOADO, katere predsednica je s sklepom 25.3.2014 imenovala tričlanski senat (strokovnjaki pravnega, medicinskega in športnega področja), ki je vodil obravnavo.
 
Domnevna kršitev protidopinških pravil se je nanašala na športnikov pozitivni vzorec, odvzet dne 30. julija 2013 na Dirki po Poljski. V njegovem urinu so našli sledi klomifena. 
 
Robertu Vrečerju je bil v zvezi z domnevnimi kršitvami omogočen zagovor  z dodatnimi pojasnili in predložitvijo listin, ki se nanašajo na naveden postopek.
 
Senat bo sprejel svojo odločitev v skladu s Protidopinškimi pravili v roku 20 dni.

4. november 2013

SPOROČILO ZA MEDIJE: PREDSTAVITEV SLOVENSKE ANTIDOPING ORGANIZACIJE
(SLOADO)
 
SLOADO je neodvisna nacionalna protidopinška organizacija, ki jo je 25. septembra 2013 ustanovil Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez. Je subjekt zasebnega prava in je v smislu ohranjanja avtonomije športa pristojna za izvajanje nacionalnega programa preprečevanja dopinga v športu. Le ta je del svetovnega protidopinškega programa, ki temelji na zaščiti temeljne športnikove pravice, da trenira in tekmuje v okolju brez dopinga. SLOADO zagotavlja usklajen in učinkovit program boja proti dopingu na področju odkrivanja, odklanjanja in preprečevanja dopinga v športu.
 
V skladu z UNESCO Mednarodno konvencijo proti dopingu v športu SLOADO namenja veliko pozornosti poleg programov testiranja (na tekmovanjih in izven njih), tudi programom ozaveščanju in informiranja športnikov in ostalih udeležencev v vseh oblikah športa.

SLOADO je z nacionalnim protidopinškim pravilnikom razbremenil vse nacionalne športne zveze, saj je s prenosom pooblastil s strani nacionalnih športnih zvez, prevzel izvajanje, in s tem vso odgovornost, glede kontrol dopinga in ukrepov zaradi kršitev predpisov proti dopingu, ki izhajajo iz obveznosti med nacionalnimi športnimi zvezami in pristojno mednarodno športno zvezo ali kakršnokoli drugo protidopinško organizacijo.
 
SLOADO je dinamična organizacija, ki jo upravlja 5-članski upravni odbor, sestavljen iz dveh predstavnikov nacionalnih panožnih športnih zvez, predstavnika komisije športnikov, predstavnika Ministrstva pristojnega za šport in predstavnika Fundacije za financiranje športnih organizacij.
 
Poslovodni organ predstavlja direktor, svetovalnega pa strokovni svet, ki strokovno usmerja delo SLOADO. Za terapevtske izjeme je odgovoren Odbor za podeljevanje terapevtskih izjem, upravljanje z rezultati v primeru kršitve protidopinških pravil pa sta pristojna disciplinska komisija in arbitraža kot  pritožbeni organ.
 
SLOADO je financirana s strani Republike Slovenije preko letnega programa športa, Fundacije za financiranje športnih organizacij ter Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez. V manjši meri SLOADO pridobiva sredstva za delovanje tudi iz drugih virov, določenih v aktu o ustanovitvi.
 
Osebna izkaznica:
Slovenska antidoping organizacija – zasebni zavod za preprečevanje dopinga v športu
Celovška 25, Ljubljana
tel.: 01/230-60-10
e-mail: antidoping@sloado.si
www.sloado.si
www.facebook.com/sloado

25. september 2012

 SPOROČILO ZA MEDIJE: ODLOČBA V PRIMERU BOŠTJAN BUČ
 
Senat disciplinske komisije NAK je odločil, da je športnik Boštjan Buč kršil predpise proti dopingu po 8.4. členu Protidopinškega pravilnika NAK
 
Oddelek za boj proti dopingu (OBPD) pri Olimpijskem komiteju Slovenije – združenju športnih zvez (OKS-ZŠZ) sporoča, da je senat disciplinske komisije NAK na osnovi zaslišanja športnika, ki ga je opravil 11. septembra 2012 odločil, da je športnik Boštjan Buč, slovenski atlet, kršil predpise proti dopingu in mu je izrečena izločitev iz športa za obdobje 1 (enega) leta. (noben športnik v času izločitve ne sme sodelovati na kakršni koli način ali v katerikoli vlogi na tekmovanju ali drugih športnih dejavnostih).
 
Buč je član Nacionalne skupine za testiranje (NRTP), ki je oblikovana na podlagi nacionalnih kriterijev in Kodeksa Svetovne protidopinške agencije (WADA), ki jo sestavljajo najboljši slovenski športniki. Kot član NRTP je športnik dolžan izpolnjevati zahteve programa posredovanja lokacij (Whereabouts program) z namenom izvajanja programa nenapovedanih testiranj. Ker Buč ni izpolnjeval vseh zahtev, so mu bile zabeležene  tri napake v obdobju zadnjih 18-mesecev.
 
Na podlagi Protidopinškega pravilnika NAK in Mednarodnih standardov za testiranje je kombinacija treh napak (neuspešno testiranje in neposredovana prijava lokacije) programa posredovanja lokacij v osemnajst mesečnem obdobju, kršitev predpisov proti dopingu.

Skladno s protidopinškimi pravili o neuspešnem testiranju govorimo takrat,  kadar športnika ni na prijavljeni lokaciji v času 60 minutnega intervala za testiranje, medtem ko neposredovana prijava lokacije pomeni pomanjkljivo, napačno ali zavajajočo prijavo lokacije v koledarju spletne aplikacije ADAMS.

Boštjanu Buču prične enoletna izločitev teči z 21. septembrom 2012, z dnem izdaje odločbe.

Senat disciplinske komisije bo pisno obrazložitev odločbe pripravil v predpisanem roku 10 dni. 
 
Z odločitvijo senata disciplinske komisije so bili poleg športnika seznanjeni Atletska zveza Slovenije, Mednarodna atletska zveza, WADA in OKS-ZŠZ, ki se, v kolikor niso zadovoljni s sprejeto odločitvijo senata disciplinske komisije,  lahko pritožijo na drugostopenjsko arbitražo NAK.