• Arbitraža

Arbitraža

Arbitraža SLOADO je neodvisen pritožbeni organ, ki odloča o pritožbah zoper odločbe v zvezi s kršitvami protidopinških pravil izdanih s strani Disciplinske komisije ter pritožbah zoper odločbe o terapevtskih izjemah.

Postopek pred arbitražo je urejen v Protidopinškem pravilniku SLAODO ter podrobneje v Pravilniku o postopku pred arbitražo SLOADO. Arbitraža ima vsa pooblastila, potrebna in primerna za izvajanje svojih nalog.

Odločitve pritožbenega organa so dokončne in jih ni mogoče izpodbijati, razen v izrednih primerih, kot jih navajajo protidopinška pravila.