• Disciplinska komisija

Disciplinska komisija

V primeru, ko SLOADO zatrjuje eno ali več kršitev protidopinških pravil, mora kršitelju zagotoviti pošteno obravnavo v razumnem roku. SLOADO celoten primer preda v odločanje Disciplinski komisiji.  
 
Disciplinska komisija je prvostopenjski disciplinski organ. Pri svojem delu je popolnoma samostojna in neodvisna od ostalih organov SLOADO. Način njenega dela je opredeljen v Protidopinškem pravilniku SLOADO.
 
Sestavlja jo 9 imenovanih članov, od katerih so trije predstavniki pravne stroke, trije medicinske stroke in trije predstavniki športnikov; posamezni primer pa obravnava nepristranski obravnavni senat treh članov. O končni odločitvi senat izda obrazloženo in pravočasno odločbo, ki vključuje zlasti obrazložitev razlogov za morebitno obdobje izločitve, ta pa mora biti javno razkrita, kot nalagajo protidopinška pravila.