• 9. PROTIDOPINŠKA KONFERENCA

9. Protidopinška konferenca

Slovenska antidoping organizacija
v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in
Olimpijskim komitejem Slovenije-združenjem športnih zvez
 
NAPOVEDUJE
9. PROTIDOPINŠKO KONFERENCO
 
z naslovom:
PREVENTIVNI PROGRAMI ZA ŠPORT BREZ DOPINGA,
 
ki bo v sredo, dne 22. novembra 2017 ob 15,30 uri,
 
v veliki dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16 v Ljubljani
 
Program
15:30 – 16:00       Prihod in registracija udeležencev

16:00 – 16:10       Uvodni nagovor
                                      predstavnik Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Olimpijskega komiteja Slovenije

16:10 – 16:30       Ali je Slovenija skladna s Svetovnim protidopinškim programom?
                                      Janko Dvoršak, SLOADO

16:30 - 18:00        Preventivni programi za šport brez dopinga
                                      Nina Makuc, SLOADO
                                      - Šport mladih v Sloveniji in svetu - vloga trenerjev in staršev
                                         
Branko Škof, Fakulteta za šport
                                      - Motivi za ukvarjanje s športom
                                        
Tanja Kajtna, Fakulteta za šport
                                      - Kako se je moč upreti dopingu
                                         
Sara Isakovič, olimpijska podprvakinja
                                      - Tveganje za nenamerni doping
                                         
Lovro Žiberna, SLOADO

18:00 – 18:30       odmor

18:30 – 19:00       Preventivni programi za rekreativne športnike in uporabnike fitnes centrov
                                      Nina Makuc, SLOADO

19:00 – 19:45       Okrogla miza – Razširjenost dopinga med mladostniki
                                      Janko Dvoršak (SLOADO), Boro Štrumbelj (MIZŠ), Blaž Perko (OKS-ZŠZ), Branko Škof (FŠ), Mirko Jerenec (FZS), Sara Isakovič (vrhunska športnica)

19:45 – 20:00       Zaključki konference in usmeritve za prihodnost
                                      Janko Dvoršak, SLOADO
 
Konferenco in okroglo mizo bo povezoval Uroš Volk, novinar Vala 202

Preventivni programi so sestavni del svetovnega protidopinškega programa, ki ga mora v skladu z 18. členom Kodeksa izvajati vsaka podpisnica.

Nacionalne panožne športne zveze so tako preko svojih Mednarodnih športnih zvez zavezane k izvajanju preventivnih programov, ki jih sistematično razvija in izvaja SLOADO.
 
Konferenca je namenjena športnim administratorjem in spremljevalnemu osebju športnikov, ki delujejo v športnih organizacijah, lastnikom in trenerjem fitnesov ter profesorjem športne vzgoje na srednjih šolah s športnimi oddelki.
 
  

PRIJAVE