• Novice

Uvodni sestanek partnerjev v Erasmus + projektu

//
Med 27. in 28. januarjem 2015 so se v Adergasu v Sloveniji na uvodnem sestanku projekta »prePLAY« zbrali predstavniki nacionalnih protidopinških organizacij iz Hrvaške, Estonije in Slovenije, Latvijskega centra za športno medicino, Malteškega olimpijskega komiteja ter predstavnik združenja nacionalnih protidopinških organizacij (iNADO) in Nemškega olimpijskega komiteja.
 
»prePLAY« je mednarodni projekt preventivnega programa za šport brez dopinga, ki ga je začela Slovenska antidoping organizacija in se bo, v sodelovanju z nacionalnimi protidopinškimi organizacijami štirih drugih evropskih držav, izvajal v Sloveniji, Malti, Estoniji, Latviji in Hrvaški. Glavni namen projekta »prePLAY« je ustvariti mednarodno mrežo mladih športnikov, ki imajo protidopinško znanje in delujejo kot protidopinški ambasadorji v boju proti dopingu v športu. Inovativnost tega projekta se kaže na poudarku na programih za udeležence na osnovnem nivoju športa, prenosu znanja preko protidopinških ambasadorjev, vrstniškemu pristopu, izobraževanju kot metodi preventivne medicine in priložnosti za športnike, ki so končali svojo športno kariero, da postanejo protidopinški ambasadorji.
 
Mednarodni pristop in poudarek na vrstniškem izobraževanju sta bila odločilna, da je bil projekt »prePLAY« eden izmed 20 projektov, ki je uspešno pridobil sredstva v Erasmus+ programu. Erasmus+ je program EU za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa. Na področju športa je financiranje namenjeno evropskim projektom, ki se ukvarjajo z izzivi, kot so boj proti prirejenim izidom tekem, nedovoljenim snovem, nasilju in rasizmu ter organizaciji velikih evropskih športnih dogodkov množičnih športov.
 
Na dvodnevnem sestanku v Adergasu so člani projektnega tima govorili o časovnici in mejnikih tega dvoletnega projekta ter o tem, kako bo izveden v sodelujočih državah. V letu 2015 bodo glavne aktivnosti usmerjene v izbor in usposabljanje ambasadorjev tako v posameznih državah kot tudi na skupnem taboru v Sloveniji. Leto 2016 bo namenjeno izvedbi številnih preventivnih programov in programov informiranja in ozaveščanja za šport brez dopinga kot tudi organizaciji »Play True Day-a« v vsaki izmed petih držav.