Slovenska antidoping organizacija

Terapevtske izjeme

Kaj je terapevtska izjema (TI)?

Postopek pridobivanja terapevtske izjeme (TI) omogoča športnikom, da zaprosijo za TI, ko njihovo zdravljenje vključuje uporabo prepovedanih snovi ali prepovedanih postopkov. Ta postopek, ki ščiti vse čiste športnike, pomaga ohranjati enake pogoje za vse.

Odobrena TI športniku omogoča, da nadaljuje z ali prične z uporabo prepovedane snovi ali postopka, ne da bi ob tem kršil protidopinška pravila.

Športnik, ki zaprosi za podelitev TI, mora imeti diagnosticirano zdravstveno stanje, ki ga potrjuje zdravstvena dokumentacija, skladna s kriteriji za TI, navedenimi v Mednarodnih standardih za terapevtske izjeme. Ta obvezna dokumentacija, ki jo zagotovi zdravnik športnika, mora biti priložena vlogi za podelitev TI, ki jo športnik pošlje na ADO.

Pogoji za pridobitev terapevtske izjeme

Pogoji za obravnavo prošenj za podelitev TI in njihovo podelitev so opredeljeni v Mednarodnih standardih za terapevtske izjeme. V skladu s 4. členom tega standarda, se športniku lahko podeli TI, če (in samo če) izkaže, da izpolnjuje vse izmed naslednjih pogojev:

  • Predmetna prepovedana snov ali prepovedan postopek sta potrebna za zdravljenje akutne ali kronične zdravstvene težave, tako da bi se športniku občutno poslabšalo zdravje, če prepovedane snovi ali prepovedanega postopka ne bi smel uporabljati.
  • Zaradi terapevtske uporabe prepovedane snovi ali prepovedanega postopka je zelo malo verjetno, da bi se dodatno izboljšali rezultati, ki bi presegali pričakovano izboljšanje zaradi povrnitve športnikovega normalnega zdravstvenega stanja po zdravljenju akutne ali kronične zdravstvene težave.
  • Razumna terapevtska alternativa uporabi prepovedane snovi ali prepovedanega postopka ne obstaja.
  • Nujnost uporabe prepovedane snovi ali prepovedanega postopka ni niti delno niti v celoti posledica predhodne uporabe (brez TI) snovi ali postopka, ki sta bila prepovedana ob času take uporabe.

Kdaj mora športnik zaprositi za podelitev terapevtske izjeme?

Za snovi in postopke, ki so prepovedani na tekmovanju, mora športnik zaprositi najmanj 30 dni pred tekmovanjem.

Za snovi in postopke, ki so prepovedani vedno, mora športnik zaprositi takoj oziroma pred vsakršno uporabo.

Obrazec za pridobitev terapevtske izjeme

Prosimo, da obrazec zaradi boljše čitljivosti izpolnjujete na računalniku.

Izpolnjen obrazec, osebno podpisan s strani športnika in zdravnika, skupaj s celotno medicinsko dokumentacijo (dosedanje bolezni, opravljeni pregledi, rezultati preiskav) pošljite na:

SLOADO, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana ali terapevtske-izjeme@sloado.si

Navodila za pridobitev terapevtske izjeme

Celovška 25, 1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Uporabne povezave

Skladnost podatkov: V primeru kakršnekoli neskladnosti med dokumenti na SLOADO spletni strani in Svetovnim protidopinškim kodeksom, Kodeks prevlada.Vsi dokumenti na tej spletni strani se lahko kadarkoli spremenijo.”