Slovenska antidoping organizacija

Za organizatorje tekmovanj

Tehnične zahteve za izvedbo kontrole dopinga

Organizator tekmovanja mora za uspešno izvedbo kontrole dopinga poskrbeti za:

 1. pravočasno naročilo kontrole dopinga: vsaj 30 dni pred tekmovanjem na antidoping@sloado.si,
 2. primeren prostor na prizorišču za izvedbo kontrole dopinga – Postaja za kontrolo dopinga, ki mora izpolnjevati minimalne standarde,
 3. nadzornike za kontrolo dopinga: vsak športnik, izbran za kontrolo dopinga, potrebuje nadzornika za kontrolo dopinga, ki ga spremlja od obvestila do prihoda na Postajo za kontrolo dopinga. Nadzorniki morajo izpolnjevati zahteve za izbor.

Najava kontrole dopinga

Ob naročanju je potrebno navesti:
 • podatke o organizatorju tekmovanja,
 • podatke o plačniku kontrole dopinga,
 • datum in kraj tekmovanja,
 • nivo tekmovanja oz. uradno ime tekmovanja,
 • urnik tekmovanja (če je na voljo),
 • podatke o organizaciji, odgovorni za upravljanje z rezultati (Results Management Authority),
 • podatke o organizaciji, ki je naročnik testiranja (Testing Authority),
 • ime in priimek protidopinškega delegata,
 • število bioloških vzorcev (urin ali kri),
 • spol športnikov, ki se jim bo vzorce jemalo (če je ta informacija na voljo).

Postaja za kontrolo dopinga

Za kontrolo dopinga na tekmovanjih je potrebno zagotoviti Postajo za kontrolo dopinga, s katero se zagotovi zasebnost športnikov med oddajo vzorcev. Postaja se uporablja izključno le za namene kontrole dopinga. Uradnik za kontrolo doping (UKD) bo poročal o odstopanjih od kriterijev. Postaja za kontrolo dopinga in pot od prizorišča tekmovanja do nje morata biti jasno označena. Postaja za kontrolo dopinga mora biti v neposredni bližini prizorišča tekmovanja. Vsebovati mora:

 • čakalnico, 
 • delovni prostor, 
 • toaletni prostori (moški in ženski). 

Na voljo mora biti originalno zaprta brezalkoholna pijača (voda) za športnike, da lahko po tekmovanju rehidrirajo. Organizator tekmovanja in/ali UKD mora poskrbeti, da so prostori čisti in ustrezni še pred začetkom tekmovanja.

Minimalni standardi za čakalnico: 
 • čist in dovolj velik prostor, 
 • primerno število stolov za vse športnike in njihove spremljevalce. 
Standardi za opremo delovnega prostora:
 • štirje stoli, dva za športnika in spremljevalca, ter dva za UKD-ja in nadzornika, 
 • miza za izpolnjevanje obrazcev za kontrolo dopinga, 
 • primerno velik hladilnik ali druga hladilna naprava za shranjevanje vzorcev (do transporta v laboratorij), 
 • koš za smeti. 
Minimalni standardi za toaletne prostore: 
 • ločeno moško in žensko stranišče, ki naj bo dovolj veliko, da lahko UKD nadzira oddajo vzorca, 
 • umivalnik, 
 • pripomočki za osebno higieno (milo, toaletni papir, papirnate brisače…). 
Vstop v Postajo za kontrolo dopinga imajo: 
 • delegirani uradnik, ki je odgovoren za celoten postopek izvedbe doping kontrole in Postaje za kontrolo dopinga,
 • protidopinški delegat mednarodne zveze, WADA nadzorni delegat za doping, 
 • uradniki za kontrolo dopinga (UKD),
 • medicinsko osebje za jemanje vzorcev (kri), 
 • športniki, izbrani za testiranje in njihovi spremljevalci, 
 • osebe, ki jim dostop dovoli uradnik, ki je odgovoren za Postajo za kontrolo dopinga ali kdo izmed delegatov. 

Postajo za kontrolo dopinga mora varovati varnostnik, ki nadzoruje prihode in odhode športnikov na Postajo za kontrolo dopinga ter preprečuje vstop nepooblaščenim osebam. 

Organizator naj ob prihodu ekipe za kontrolo dopinga preda ključe od Postaje za kontrolo dopinga vodji ekipe, ki s tem uradno prevzame prostore. Od tega trenutka naprej in do zaključka kontrole dopinga velja prepoved vstopa nepooblaščenim osebam.

Nadzorniki

Nadzorniki so osebe, ki obvestijo športnika, da je izbran za kontrolo dopinga ter športnika nadzorujejo v času od obvestila do prihoda na Postajo za kontrolo dopinga.

Nadzornike lahko zagotovi izvajalec testiranja ali organizator tekmovanja. V primeru, da nadzornike zagotovi organizator tekmovanja, je potrebno slediti naslednjim stadnardom za izbor nadzornikov.

Odgovornosti: 

 • pisno obvestilo športnika, 
 • spremljanje športnika od obvestila do prihoda na Postajo za kontrolo dopinga. 
Pogoji: 

Nadzorniki za kontrolo dopinga so lahko le tiste osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
 • so polnoletni (starost 18 let ali več), 
 • imajo sposobnost izpolnjevanja postopkov, napotkov in navodil, 
 • ni konflikta interesov med njimi in športnikom, ki je lahko izbran za testiranje, 
 • imajo sposobnost ohraniti zaupne informacije, 
 • govorijo angleški jezik, 
 • imajo spoštljiv in profesionalen odnos. 
Trening / izobraževanje / izkušnje: 
Poleg zgoraj naštetih pogojev morajo nadzorniki poznati še:
 • športnikove pravice in obveznosti, 
 • obrazec za kontrolo dopinga in postopek obveščanja športnikov. 
Nadzorniki morajo pred začetkom tekmovanja natančno prebrati navodila Slovenske protidopinške organizacije za delo nadzornikov in morebitna vprašanja razrešiti z Uradnikom za kontrolo dopinga (UKD), ki je pristojen na danem tekmovanju. 

Celovška 25, 1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Uporabne povezave

Skladnost podatkov: V primeru kakršnekoli neskladnosti med dokumenti na SLOADO spletni strani in Svetovnim protidopinškim kodeksom, Kodeks prevlada.Vsi dokumenti na tej spletni strani se lahko kadarkoli spremenijo.”