Slovenska antidoping organizacija

Zgodovina

Zgodovina boja proti dopingu v Sloveniji

Slovenija je še dokaj mlada država, a se že vse od njenega nastanka spopada tudi s problemom dopinga. Sprva je preprečevanje dopinga potekalo le v okviru posameznih mednarodnih športnih zvez, katerih protidopinške predpise so morale spoštovati novonastale nacionalne športne zveze. 15. oktobra 1991 je bil ustanovljen Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez (OKS-ZŠZ), ki ga je 17. januarja 1992 začasno priznal Mednarodni olimpijski komite (MOK). S tem je bila slovenskim športnikom dana možnost, da nastopijo na olimpijskih igrah, kar je tudi pomenilo, da so zavezani k protidopinškim predpisom MOK.

1992

Ratifikacija Evropske konvencije proti dopingu v športu

2. julija 1992 Slovenija ratificira Evropsko konvencijo proti dopingu v športu, ki v veljavo stopi 1. septembra 1992. Z ratifikacijo te konvencije se Slovenija zaveže, da bo izpolnjevala njena določila; do leta 1996 se pripravljajo zakonske osnove za razvoj protidopinških dejavnosti.

1994 in 1995

Skupina za odvzem vzorcev

V letih 1994 in 1995 v okviru OKS-ZŠZ deluje posebna skupina strokovnjakov za odvzem vzorcev za kontrolo dopinga. Leta 1995 je sprejet nov zakon o športu, ki vključuje člen, ki predpisuje, da morajo športniki, organizatorji ali prireditelji tekmovanj, izvajalci letnega programa in pristojni zdravstveni delavci spoštovati določila Evropske konvencije proti dopingu v športu in določila MOK.

1996

Ustanovitev Nacionalne antidopinške komisije

OKS-ZŠZ in Ministrstvo za šolstvo in šport ustanovita Nacionalno antidopinško komisijo (NAK), ki skrbi za program testiranj, izobraževanj ter sankcije. 23. aprila 1996 NAK sprejme pravilnik o dopinški kontroli in kontroli spola, s katerim so natančneje določeni namen, organizacija in postopek kontrole dopinga in spola v Sloveniji.

2009

Ustanovitev Oddelka za boj proti dopingu

OKS-ZŠZ ustanovi nov oddelek - Oddelek za boj proti dopingu, čigar namen je priprava pogojev za uresničevanje mednarodnega protidopinškega programa v slovenskem športu.

2013

Ustanovitev Slovenske antidoping organizacije

OKS-ZŠZ 25. septembra 2013 ustanovi neodvisno protidopinško organizacijo. SLOADO tako postane edina organizacija v Sloveniji, odgovorna za preprečevanje dopinga v športu.

Celovška 25, 1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Uporabne povezave

Skladnost podatkov: V primeru kakršnekoli neskladnosti med dokumenti na SLOADO spletni strani in Svetovnim protidopinškim kodeksom, Kodeks prevlada.Vsi dokumenti na tej spletni strani se lahko kadarkoli spremenijo.”