Slovenska antidoping organizacija

Nacionalni program

Nacionalni protidopinški program

Vse podpisnice Svetovnega protidopinškega kodeksa, med katere sodi tudi SLOADO, morajo ravnati v duhu partnerstva in sodelovanja, da bi zagotovile uspeh boja proti dopingu v športu in uporštevanje Kodeksa. Vloge in obveznosti nacionalnih protidopinških organizacij so zapisane v členu 20.5 Kodeksa.

Nacionalni protidopinški program je pripravljen ob upoštevanju vseh veljavnih protidopinških pravil in politik ter v skladu z vlogo in obveznostmi, ki jih SLOADO ima.

Nacionalni program športa 2024/2033 - Področje preprečevanja dopinga v športu

Letna poročila SLOADO

Celovška 25, 1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Uporabne povezave

Skladnost podatkov: V primeru kakršnekoli neskladnosti med dokumenti na SLOADO spletni strani in Svetovnim protidopinškim kodeksom, Kodeks prevlada.Vsi dokumenti na tej spletni strani se lahko kadarkoli spremenijo.”