Slovenska antidoping organizacija

Kontrola dopinga

Kaj je kontrola dopinga?

Kontrola dopinga je pomemben del spodbujanja in ohranjanja športa brez dopinga, saj ugotavlja športnikovo uporabo prepovedanih snovi in postopkov.

Postopek kontrole dopinga se prične z oceno tveganja in načrtom razporeditve testiranj ter konča z analizo vzorca v WADA akreditiranem laboratoriju oziroma s postopkom upravljanja z rezultati v primeru nasportne analitične ugotovitve (pozitivnega testa).

Kaj je kontrola dopinga?

Kontrola dopinga je pomemben del spodbujanja in ohranjanja športa brez dopinga, saj ugotavlja športnikovo uporabo prepovedanih snovi in postopkov.

Postopek kontrole dopinga se prične z oceno tveganja in načrtom razporeditve testiranj ter konča z analizo vzorca v WADA akreditiranem laboratoriju oziroma s postopkom upravljanja z rezultati v primeru nasportne analitične ugotovitve (pozitivnega testa).

Odvzem vzorcev

Odvzem vzorcev (testiranje) lahko poteka na tekmovanju ali izven tekmovanj (kot npr. na treningu ali na domu športnika) in se izvaja brez predhodnega opozorila. Testiranje lahko vključuje odvzem vzorca urina, krvi ali obojega. 

Športnik mora privoliti v zahtevo po testiranju. Če jo zavrne, je lahko kaznovan. Kazen za zavrnitev testiranja je lahko enaka kot kazen za pozitiven vzorec.

Prilagoditve v postopku odvzema vzorcev za športnike s posebnimi potrebami in mladoletne športnike

Prilagoditve v postopku odvzema vzorcev za športnike s posebnimi potrebami in mladoletne športnike

Športnik z omejeno mobilnostjo ali omejenimi ročnimi spretnostmi lahko zaprosi za pomoč svojega spremljevalca ali Uradnika za kontrolo dopinga pri razdeljevanju vzorca ali izpoolnjevanju obrazca za kontrolo dopinga.
Športnik s slabo koordinacijo lahko uporabi večjo posodo za zbiranje urina, če je le-ta na voljo.
Športnika z okvaro vida lahko tekom celotnega postopka odvzema vzorca (tudi v toaletnih prostorih) spremlja njegov spremljevalec, vendar naj le-ta ne bi bil direktna priča pri dajanju vzorca. Spremljevalec ali uradnik za kontrolo dopinga športniku prebereta celoten obrazec za kontrolo dopinga, ki ga nato v imenu športnika podpiše njegov spremljevalec.

Športnika z motnjami v duševnem razvoju lahko tekom celotnega postopka odvzema vzorca (tudi v toaletnih prostorih) spremlja njegov spremljevalec, vendar naj le-ta ne bi bil direktna priča pri dajanju vzorca.
Športniki, ki uporabljajo drenažo ali kateter, morajo odstraniti obstoječo vrečko za zbiranje urina, da se pridobi svež vzorec urina.

Športnik z omejeno mobilnostjo ali omejenimi ročnimi spretnostmi lahko zaprosi za pomoč svojega spremljevalca ali Uradnika za kontrolo dopinga pri razdeljevanju vzorca ali izpoolnjevanju obrazca za kontrolo dopinga.
Športnik s slabo koordinacijo lahko uporabi večjo posodo za zbiranje urina, če je le-ta na voljo.
Športnika z okvaro vida lahko tekom celotnega postopka odvzema vzorca (tudi v toaletnih prostorih) spremlja njegov spremljevalec, vendar naj le-ta ne bi bil direktna priča pri dajanju vzorca. Spremljevalec ali uradnik za kontrolo dopinga športniku prebereta celoten obrazec za kontrolo dopinga, ki ga nato v imenu športnika podpiše njegov spremljevalec.
Športnika z motnjami v duševnem razvoju lahko tekom celotnega postopka odvzema vzorca (tudi v toaletnih prostorih) spremlja njegov spremljevalec, vendar naj le-ta ne bi bil direktna priča pri dajanju vzorca.
Športniki, ki uporabljajo drenažo ali kateter, morajo odstraniti obstoječo vrečko za zbiranje urina, da se pridobi svež vzorec urina.

Odvzem vzorcev pri mladoletnih športnikih je občutljiv proces, v katerem lahko mladoletni športniki zahtevajo posebne prilagoditve.

Športnik, ki je mladoleten, ima pravico do spremljevalca tekom celotnega postopka kontole dopinga, tudi v toaletnih prostorih, vendar naj spremljevalec ne bi direktno opazoval oddaje vzorca. V primeru, da mladoletni športnik ne želi spremljevalca, uradnik za kontrolo dopinga zaprosi za prisotnost tretje osebe. V tem primeru tretja oseba le opazuje nadzor uradnika za kontrolo dopinga v fazi oddaje vzorca.

Program testiranj SLOADO je skladen z Mednarodnimi standardi za testiranja in preiskave in s Svetovnim protidopinškim kodeksom.

Svetovna statistika odvzemov vzorcev za leto 2021

0
število odvzetih vzorcev
0
število odvzetih vzorcev v
olimpijskih športih
0
število odvzetih vzorcev
v neolimpijskih športih
0
število pozitivnih vzorcev

Celovška 25, 1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Uporabne povezave

Skladnost podatkov: V primeru kakršnekoli neskladnosti med dokumenti na SLOADO spletni strani in Svetovnim protidopinškim kodeksom, Kodeks prevlada.Vsi dokumenti na tej spletni strani se lahko kadarkoli spremenijo.”