Slovenska antidoping organizacija

Skupine za testiranje

Nacionalna registrirna skupina za testiranje (NRTP)

Športniki, ki jih mednarodna zveza in/ali nacionalna protidopinška organizacija, ki je zanje pristojna, vključi v NRTP, morajo posredovati podatke o svoji lokaciji na način, določen v Mednarodnih standardih za testiranja in preiskave, in so podvrženi posledicam zaradi kršitev člena 2.4, kot je določeno v členu 10.3.2. Mednarodne zveze in nacionalne protidopinške organizacije morajo uskladiti identifikacijo teh športnikov ter zbiranje podatkov o njihovi lokaciji.
Mednarodna zveza (MZ) ali nacionalna protidopinška organizacija (NADO) mora za vključevanje športnikov v NRTP upoštevati naslednje kriterije:
 1. športniki, ki izpolnjujejo kriterije iz členov 4.5.2 in 4.5.3 MSTI;
 2. športniki, ki jih MZ ali NADO namerava vsaj trikrat letno testirati izven tekmovanj;
 3. športniki, ki so del programa hematološkega modula športnikovega biološkega potnega lista protidopinške organizacije, kot zahteva TDSSA;
 4. športniki, vključeni v skupino za testiranje, ki ne upoštevajo veljavnih zahtev v zvezi s prijavo lokacije te skupine;
 5. športniki, za katere ni na voljo dovolj podatkov o lokaciji, da bi jih lahko
  MZ ali NADO iz drugih virov našla za testiranje;
 6. športniki v ekipnem športu, ki za določeno obdobje niso del ekipnih dejavnosti (npr. zunaj sezone); in 
 7. športniki, ki prestajajo obdobje izločitve.

Skupina za testiranje (TP)

Raven pod NRTP predstavlja skupina za testiranje, ki vključuje športnike, od katerih se zahtevajo nekateri podatki o lokaciji, da jih je mogoče najti in testirati.
To vključuje vsaj naslov prenočitve, urnik tekmovanja/prireditve in redne treninge. Za športnike, vključene v skupino za testiranje, ne veljajo zahteve iz člena 2.4 Kodeksa. MZ ali NADO mora za vključevanje športnikov v skupino za testiranje upoštevati naslednje kriterije:

 1. športniki, ki jih MZ ali NADO namerava vsaj enkrat letno testirati izven tekmovanj (sama ali usklajeno z drugimi protidopinškimi organizacijami, ki so pristojne za testiranje istih športnikov);
 2. športniki v športih, ki na podlagi rednih ekipnih tekmovanj/prireditev in ekipnih dejavnosti zagotavljajo zadostne podatke o lokaciji, da jih je mogoče najti za testiranje.

Katere podatke so športniki dolžni zagotavljati?

Člani mednarodne ali nacionalne skupine za testiranje (IF RTP ali NRTP) so dolžni izvajati program posredovanja lokacij za prihajajoče trimesečno obdobje. To pomeni, da morajo zagotavljati podatke o krajih (lokacijah), kjer se nahajajo, delajo, trenirajo, tekmujejo, se šolajo in podobno. Za zagotovitev minimalnih kriterijev programa posredovanja lokacij moraj športniki zagotoviti naslednje podatke:

1. Poštni naslov prebivališča: to je navadno domači naslov, kjer prebivajo večino njihovega življenja in jim nanj lahko pošiljamo uradno pošto.

2. Naslov bivališča: to je navadno naslov, kjer bivajo preko noči in je lahko na njihovem domačem-poštnem naslovu ali pa so to naslovi, kjer začasno bivajo bodisi na pripravah, na treningih, tekmovanjih ali kje drugje – dopust, zdravljenje itd.

3. Ime in naslov objekta – lokacije, prizorišča, kjer trenirajo, hodijo v šolo ali v službo ali se zadržujejo del dneva.

4. Podatki o tekmovanju (ime tekmovanja, naslov prizorišča, datum).

5. 60-minutni testni interva: za vsak dan v trimesečnem obdobju mora športnik v času med 05:00 uro zjutraj in 23:00 uro zvečer opredeliti 60-minutni testni interval, kjer bo na voljo za nenapovedano testiranje. 

Posodabljanje podatkov

Urnik vrhunskih športnikov je izredno naporen in se nenehno spreminja, zato se lahko pripeti, da ob izpolnjevanju podatkov športniki preprosto ne vedo, kakšen je natančno njihov program v naslednjih mesecih. V takšnem primeru vnesejo podatke, kot jih trenutno najbolj poznajo. Informacije spreminjajo postopoma, ko se program⁄urnik približuje in potrjuje. Najbolj pomembno pri vsem tem pa je, da so podatki, ki jih vnesejo v ADAMS, točni.

V primeru, da športnik nima možnosti sprotnega posodabljanja podatkov preko spletnega orodja ADAMS, lahko spremembe sporoči preko ADAMS SMS funkcije, ki jo aktivira v spletnem orodju ADAMS ali preko mobilne aplikacije Athletes Central.

Vstop v ADAMS

Aplikacija Athlete Central

Spletno izobraževanje ADEL - Osnovne informacije o posredovanju lokacij

Ob vključitvi v NRTP ali TP morajo športniki obvezno opraviti spletno izobraževanje o programu posredovanja lokacij, ki je prevedeno v slovenski jezik.

Direktna povezava do tečaja je na voljo tukaj.

Umik iz športa

Športniki, ki se odločijo za umik iz športa, morajo s pomočjo vloge za umik iz športa obvestiti SLOADO in nacionalno zvezo o končanju njihove kariere. 
Športniki, ki SLOADO obvestijo o umiku iz športa, bodo nemudoma izključeni iz skupine za testiranje (NRTP ali TP) in jim več ne bo potrebno posredovati njihovih lokacij, kot tudi ne bodo več predmet kontrol dopinga.

Ponovna vrnitev na tekmovanja

V skladu s Protidopinškimi pravili SLOADO morajo športniki, ki se po uradnem umiku želijo ponovno vrniti na tekmovanja, najmanj šest mesecev pred prvim tekmovanjem o tem obvestiti SLOADO, ki nato presodi, ali bodo ponovno uvrščeni v NRTP ali TP ali ne.

Celovška 25, 1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Uporabne povezave

Skladnost podatkov: V primeru kakršnekoli neskladnosti med dokumenti na SLOADO spletni strani in Svetovnim protidopinškim kodeksom, Kodeks prevlada.Vsi dokumenti na tej spletni strani se lahko kadarkoli spremenijo.”