Slovenska antidoping organizacija

Izobraževalni programi in gradiva

Izobraževanje kot ključni element nacionalnega protidopinškega programa

Svetovni protidopinški kodeks (Kodeks) od športnikov in članov spremljevalnega osebja zahtevata, da poznajo in upoštevajo vse veljavne protidopinške politike in pravila, sprejeta na podlagi Kodeksa (člen 21.1.1. in 21.2.1).

SLOADO je v skladu s 20.3.13 členom Kodeksa dolžna načrtovati, izvajati, ocenjevati in spodbujati protidopinško izobraževanje v skladu z zahtevami Mednarodnih standardov za izobraževanje, vključno z zahtevo, da nacionalne zveze izvajajo protidopinško izobraževanje v sodelovanju s SLOADO (člen 3.8 Protidopinškega pravilnika SLOADO).

Izobraževalni programi so ključni za zagotavljanje enotnih, usklajenih in učinkovitih protidopinških programov tako na mednarodni kot na nacionalni ravni (Kodeks, člen 18.1) ter podpirajo načelo, da naj bo športnikovo prvo srečanje z bojem proti dopingu preko izobraževanja in ne preko testiranja (odvzema vzorca) (Mednarodni standardi za izobraževanje, člen 7.2.1). Na nacionalni ravni izobraževalne protidopinške programe usklajuje SLOADO v sodelovanju z ustreznimi Nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami (NPŠZ), Olimpijskim komitejem Slovenije – združenjem športnih zvez (OKS – ZŠZ), Zvezo za šport invalidov Slovenije – Slovenski paraolimpijski komite (Zveza ŠIS SPK), pristojnim ministrstvom in izobraževalnimi ustanovami (Kodeks, člen 18.2.3). Kljub temu, da NPŠZ niso neposredno podpisnice Kodeksa, so kot članice Mednarodnih športnih zvez in OKS-ZŠZ, dolžne delovati v skladu s Kodeksom in pripadajočimi mednarodnimi standardi.

.

Preventivni protidopinški programi na eni strani zagotavljajo pravico športnikov do čistega in poštenega tekmovanja ter na drugi strani odvračajo športnike od namerne ali nenamerne uporabe prepovedanih snovi in postopkov ter spodbujajo obnašanje v skladu z vrednotami čistega športa. Preventivni protidopinški programi so pomembni predvsem zaradi zagotavljanja in/ali spodbujanja:

 • športnikove pravice do izobraževanja in pravice do poštenega tekmovanja,
 • da je športnikova prva izkušnja z bojem proti dopinga preko izobraževanja in ne preko testiranja,
 • pozitivnih vrednot, povezanih s športom,
 • da športnikom in njihovemu spremljevalnemu osebju vsebine posreduje strokovno podkovan in licenciran izobraževalni tim,
 • da se športniki in njihovo spremljevalno osebje vključujejo in aktivno sodelujejo v programih,
 • da so programi zasnovani na način, da športnika spremljajo na njegovi športni poti, kar pomeni, da se sistematično nadgrajujejo ter vključujejo vsebine, metodologijo in način posredovanja, ki so odvisni od ravni športnika.

Športnik je na svoji športni poti obkrožen s številnimi posamezniki, ki vplivajo na njegov razvoj. Te posamezniki igrajo ključno vlogo v njegovem razvoju, zato je pomembno, da v preventivne programe poleg športnikov vključimo tudi vse posameznike/institucije, ki so s športnikom povezani tekom njegove športne kariere.

Glede na stopnjo in raven športnega udejstvovanja lahko športnike za potrebe preventivnih protidopinških programov razdelimo v 5 skupin:

 • športnik – začetnik: otrok (starost 6 do 10 let) se prvič sreča s športom na osnovnem nivoju – v osnovni šoli oz. športnemu klubu ali društvu,
 • aktiven mlad športnik: športnik (11 do 14 let) aktivno trenira v klubu oz. društvu večkrat tedensko. Začne se udeleževati prvih tekmovanj na šolskem, regijskem in/ali državnem nivoju,
 • perspektiven mlad športnik: športnik (15 do 19 let) trenira več kot 3x tedensko in postane član klubske/regionalne/državne ekipe/reprezentance. Tekmuje na državnem/mednarodnem nivoju. Izpolnjuje pogoje za kategorizacijo na osnovi pravilnika OKS – ZŠZ,
 • perspektiven športnik: športnik (20+ let) trenira več kot 5 tedensko in se redno udeležuje tekmovanj na državnem/ mednarodnem nivoju. Pri OKS-ZŠZ je kategoriziran kot športnik mednarodnega, svetovnega ali olimpijskega razreda (individualni športi). V ekipnih športih igra v prvi slovenski ligi,
 • vrhunski športnik: pri OKS-ZŠZ je kategoriziran kot športnik olimpijskega razreda (individualni športi). V ekipnih športih igra za državno člansko reprezentanco.

Spremljevalno osebje športnikov igra pomembno vlogo v preventivnih protidopinških programih, zato je nujno, da imajo vsi člani spremljevalne ekipe športnika dobro protidopinško znanje in športnika pravilno usmerjajo. V različnih obdobjih športnikove kariere imajo nanj vpliv različni člani spremljevalnega osebja in sicer:

 • športnik začetnik: starši in učitelji v šoli,
 • aktiven mlad športnik: starši, učitelji v šoli in klubski trener,
 • perspektiven mlad športnik: športni pedagogi v srednji šoli, klubski trener, drugo spremljevalno osebje športnikov na ravni kluba/NPŠZ,
 • perspektiven športnik: klubski/reprezentančni trener, drugo spremljevalno osebje športnikov na ravni kluba/NPŠZ,
 • vrhunski športnik: reprezentančni trener, drugo spremljevalno osebje športnikov na ravni NPŠZ, osebje OKS-ZŠZ za velika tekmovanja.

Poleg športnikov in spremljevalnega osebja so preventivni protidopinški programi namenjeni tudi:

 • študentom v okviru izbirnih predmetov na FŠ, MF in FF,
 • športnim zdravnikom, pediatrom in šolskim zdravnikom,
 • rekreativnim športnikom,
 • predstavnikom medijev,
 • širši športni javnosti.

Programi in gradiva za otroke med 6. in 14. letom starosti

 • gradivo »Izobraževanje in vzgoja otrok v skladu z vrednotami« v tiskani in spletni obliki, namenjeno vsem osnovnim šolam in Centrom šolskih in obšolskih dejavnosti
 • programi ozaveščanja na šolskih športnih tekmovanjih ter na Festivalu športa mladih
 • programi ozaveščanja na množičnih prireditvah, namenjenim otrokom (Olimpijski festival, Razgibajmo Ljubljano, Mini olimpijada, …)
 • knjižici Gamsek Miha in prvo tekmovanje in Gams Miha in čudežne jagode
 • letak/plakat Šport brez dopinga

Gradivo Izobraževanje in vzgoja
otrok v skladu z vrednotami

Učno gradivo pomaga učiteljem v šolah pri izobraževanju v skladu z vrednotami. Vključuje podrobne učne priprave za učitelje ter različne dejavnosti in naloge za učence, ki se lahko uporabijo pri različnih predmetih.

Programi in gradiva za mlade športnike med 14. in 19. letom starosti

 • obvezno e-izobraževanje
 • predavanja za dijake-športnike na srednjih šolah in gimnazijah s športnimi oddelki
 • predavanja za člane nacionalnih reprezentanc
 • predavanja za kandidate za nastop na OFEM in MOI
 • programi ozaveščanja na izbranih nacionalnih in mednarodnih tekmovanjih
 • zgibanka Postopek kontrole dopinga
 • zgibanka Nenamerni doping
 • letak/plakat Šport brez dopinga

e-izobraževanje

Več informacij, seznam tečajev ter navodila za registracijo so na voljo v razdelku ozaveščanje - e-izobraževanje.

Programi za perspektivne in vrhunske športnike nad 2o. letom starosti

 • obvezno e-izobraževanje za športnike na mednarodni ravni
 • predavanja za kandidate za nastop na velikih tekmovanjih
 • za člane nacionalne registirane skupine za testiranje (NRTP) - delavnica o uporabi spletnega orodja ADAMS in e-izobraževanje Osnovne informacije o programu posredovanja lokacij
 • programi ozaveščanja na izbranih nacionalnih in mednarodnih tekmovanjih

Programi za spremljevalno osebje športnikov

 • e-izobraževanje
 • predavanja skupaj s športniki
 • seminarji za trenerje, ki so sofinancirani s strani pristojnega ministrstva

e-izobraževanje

Več informacij, seznam tečajev ter navodila za registracijo so na voljo v razdelku ozaveščanje - e-izobraževanje.

Druga izobraževalna gradiva

Celovška 25, 1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Uporabne povezave

Skladnost podatkov: V primeru kakršnekoli neskladnosti med dokumenti na SLOADO spletni strani in Svetovnim protidopinškim kodeksom, Kodeks prevlada.Vsi dokumenti na tej spletni strani se lahko kadarkoli spremenijo.”