Slovenska antidoping organizacija

Mednarodne konvencije

05/12/2023 - In Mednarodna pravila

Mednarodne konvencije

Konvencije, ki jih je podpisala/ratificirala vlada RS in se s tem zavezala k sistematičnemu preprečevanju dopinga v Sloveniji.

  • Kopenhagenska deklaracija proti dopingu v sportu pdf (132kb) [ Prenesi ]
  • UNESCO Mednarodna konvencija proti uporabi nedovoljenih snovi in postopkov pdf (806kb) [ Prenesi ]
  • Lozanska deklaracija o dopingu v sportu pdf (264kb) [ Prenesi ]
  • Evropska konvencija proti dopingu 1989 Strasbourg pdf (104kb) [ Prenesi ]

Celovška 25, 1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Uporabne povezave

Skladnost podatkov: V primeru kakršnekoli neskladnosti med dokumenti na SLOADO spletni strani in Svetovnim protidopinškim kodeksom, Kodeks prevlada.Vsi dokumenti na tej spletni strani se lahko kadarkoli spremenijo.”