Slovenska antidoping organizacija

Mednarodni strandardi za izobraževanje

05/12/2023 - In Mednarodna pravila

Mednarodni standardi za izobraževanje

Mednarodni standardi za izobraževanje Svetovnega protidopinškega Kodeksa so obvezni mednarodni standardi, ki so se razvili kot del Svetovnega protidopinškega programa. Oblikovani so bili ob posvetovanju s podpisnicami, javnimi organi in drugimi ustreznimi deležniki.

Splošni namen Mednarodnih standardov za izobraževanje je podpirati ohranjanje športnega duha, kot je navedeno v Kodeksu, in prispevati k spodbujanju čistega športnega okolja. Znano je, da si velika večina športnikov želi, da bi tekmovali čisti, nimajo namena uporabiti prepovedane snovi ali postopke in imajo pravico do tekmovanja v enakih pogojih.

Cilja izobraževanja, ki je ena od strategij za preprečevanje dopinga, izpostavljena v Kodeksu, sta spodbujanje vedenja, skladnega z vrednotami čistega športa, ter pomoč pri odvračanju športnikov in drugih oseb od dopinga. Temeljno načelo Mednarodnih standardov za izobraževanje je, da mora športnik prvo izkušnjo z bojem proti dopingu pridobiti z izobraževanjem in ne s kontrolo dopinga.

 

  • MEDNARODNI STANDARDI ZA IZOBRAŽEVANJE pdf (3205kb) [ Prenesi ]

Celovška 25, 1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Uporabne povezave

Skladnost podatkov: V primeru kakršnekoli neskladnosti med dokumenti na SLOADO spletni strani in Svetovnim protidopinškim kodeksom, Kodeks prevlada.Vsi dokumenti na tej spletni strani se lahko kadarkoli spremenijo.”