Slovenska antidoping organizacija

Mednarodni strandardi za terapevtske izjeme

05/12/2023 - In Mednarodna pravila

Mednarodni standardi za terapevtske izjeme

Mednarodni standardi za terapevtske izjeme so obvezni mednarodni standardi, ki so se razvili kot del svetovnega protidopinškega programa.

Namen Mednarodnih standardov za terapevtske izjeme je vzpostavitev:

  • pogojev, ki morajo biti izpolnjeni za podelitev terapevtske izjeme (ali TI), ki dovoljuje prisotnost prepovedane snovi v športnikovem vzorcu ali športnikovo uporabo ali poskus uporabe, posest in/ali dajanje ali poskus dajanja prepovedane snovi ali omogočanje prepovedanega postopka v terapevtske namene;
  • odgovornosti, ki jo nosijo protidopinške organizacije v zvezi s sprejemanjem in sporočanjem odločitev glede TI;
  • postopka, po katerem športnik zaprosi za podelitev TI;
  • postopka, po katerem športnik doseže, da TI, ki mu jo je podelila ena protidopinška organizacija, prizna druga protidopinška organizacija;
  • postopka, po katerem WADA pregleda odločbe glede TI; in
  • določb o strogi zaupnosti, ki veljajo za postopke TI.
  • MEDNARODNI STANDARDI ZA TERAPEVTSKE IZJEME pdf (3876kb) [ Prenesi ]

Celovška 25, 1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Uporabne povezave

Skladnost podatkov: V primeru kakršnekoli neskladnosti med dokumenti na SLOADO spletni strani in Svetovnim protidopinškim kodeksom, Kodeks prevlada.Vsi dokumenti na tej spletni strani se lahko kadarkoli spremenijo.”