Slovenska antidoping organizacija

Mednarodni strandardi za testiranje in preiskave

05/12/2023 - In Mednarodna pravila

Mednarodni standardi za testiranja in preiskave

Glavni namen Mednarodnih standardov za testiranja in preiskave je načrtovanje s preiskavami podprtega in učinkovitega testiranja, tako na tekmovanjih kot izven tekmovanj, ter ohranjanje integritete in identitete odvzetih vzorcev od trenutka, ko je športnik obveščen o testiranju, do trenutka, ko vzorci prispejo v laboratorij na analizo. V ta namen Mednarodni standardi za testiranja in preiskave (vključno s prilogami) vzpostavljajo obvezne standarde za načrtovanje razporeditve testiranj (vključno z zbiranjem in uporabo informacij o športnikovi lokaciji), obveščanje športnikov, pripravo in izvajanje odvzema vzorcev, varnost/upravljanje vzorcev in dokumentacije po testiranju ter prevoz vzorcev v laboratorije na analizo.

Naslednji namen Mednarodnih standardov za testiranja in preiskave je vzpostaviti obvezne standarde za smotrno in učinkovito zbiranje, ocenjevanje in uporabo protidopinških podatkov ter za smotrno in učinkovito preiskovanje morebitnih kršitev protidopinških pravil.

Mednarodne standarde za testiranja in preiskave podpirajo strokovni dokumenti, ki jih pripravi WADA, da zagotovijo izpopolnjene podrobnosti, ki bodo protidopinškim organizacijam pomagale pri izpolnjevanju njihovih dolžnosti na podlagi svetovnega protidopinškega programa. Strokovni dokumenti so obvezni. Postopki upravljanja z rezultati, ki so del Mednarodnih standardov za testiranja in preiskave, so zdaj vključeni v Mednarodne standarde za upravljanje z rezultati.

  • MEDNARODNI STANDARDI ZA TESTIRANJA IN PREISKAVE pdf (5620kb) [ Prenesi ]

Celovška 25, 1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Uporabne povezave

Skladnost podatkov: V primeru kakršnekoli neskladnosti med dokumenti na SLOADO spletni strani in Svetovnim protidopinškim kodeksom, Kodeks prevlada.Vsi dokumenti na tej spletni strani se lahko kadarkoli spremenijo.”