Slovenska antidoping organizacija

Mednarodni strandardi za zaščito zasebnosti

05/12/2023 - In Mednarodna pravila

Mednarodni standardi za zaščito zasebnosti in osebnih podatkov

Namen Mednarodnih standardov za zaščito zasebnosti in osebnih podatkov je zagotoviti, da protidopinške organizacije izvajajo primerne, zadostne in učinkovite ukrepe za varstvo osebnih podatkov, ki jih obdelujejo med izvajanjem protidopinških programov, ob zavedanju dejstva, da lahko osebni podatki, ki se zberejo v okviru protidopinških dejavnosti, omejujejo in drugače vplivajo na pravice do zasebnosti oseb, ki so vključene v organiziran šport in povezane z njim.

Kodeks zlasti zahteva, da športniki zagotovijo precejšnjo količino osebnih podatkov protidopinškim organizacijam. Zato je bistveno, da protidopinške organizacije primerno varujejo osebne podatke, ki jih obdelujejo, ter tako upoštevajo pravne standarde in zagotovijo stalno zaupanje ljudi, vključenih v organiziran šport.

Kodeks priznava in potrjuje pomen zagotavljanja popolnega spoštovanja pravic do zasebnosti oseb, vključenih v protidopinške programe, ki temeljijo na Kodeksu. V podporo tej zavezanosti ti mednarodni standardi določajo minimalen skupen nabor pravil, ki jih morajo upoštevati protidopinške organizacije, kadar obdelujejo osebne podatke v skladu s Kodeksom. V nekaterih primerih lahko veljavni zakoni določajo, da morajo protidopinške organizacije uporabljati pravila ali standarde, ki presegajo pravila ali standarde, opisane v teh mednarodnih standardih.

  • MEDNARODNI STANDARDI ZA ZAŠČITO ZASEBNOSTI IN OSEBNIH PODATKOV pdf (3620kb) [ Prenesi ]

Celovška 25, 1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Uporabne povezave

Skladnost podatkov: V primeru kakršnekoli neskladnosti med dokumenti na SLOADO spletni strani in Svetovnim protidopinškim kodeksom, Kodeks prevlada.Vsi dokumenti na tej spletni strani se lahko kadarkoli spremenijo.”