Slovenska antidoping organizacija

Vabilo na šesti kongres Slovenskega toksikološkega društva

Šesti kongres Slovenskega toksikološkega društva
6th Congress of the Slovenian Society of Toxicology


Naslov: Prepovedane snovi v športu pri ljudeh in živalih
Title: Prohibited substances in human and animal sport

Kongres bo potekal v živo 26.januarja 2023./Live Congress held on 26th January 2023

TEME/THEMES
1. Zgodovina uporabe prepovedanih snovi v športu pri ljudeh in živalih, razsežnosti, nadzor/History of prohibited substance use in human and animal sport, its extent and regulation
2. Farmakološko-toksikološke značilnosti prepovedanih snovi v športu/Pharmaco-toxicological characteristics of prohibited substances in sport
3. Laboratorijsko določanje in prikaz primerov/Laboratory determination and case studies
4. Pogled v prihodnost/A view ahead – Okrogla miza/Round table

ORGANIZACIJA KONGRESA/CONGRESS ORGANIZATION
Slovensko toksikološko društvo (STD)
Organized by the Slovenian Society of Toxicology (SST)

Celovška 25, 1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Uporabne povezave

Skladnost podatkov: V primeru kakršnekoli neskladnosti med dokumenti na SLOADO spletni strani in Svetovnim protidopinškim kodeksom, Kodeks prevlada.Vsi dokumenti na tej spletni strani se lahko kadarkoli spremenijo.”