Slovenska antidoping organizacija

Izjava za javnost – Odločba CAS v primeru Dejan Mlakar

Mednarodno razsodišče v Lozani – CAS je športniku Dejanu Mlakarju podaljšalo čas izločitve iz športa iz dveh na štiri leta.

V prvi objavi 6.5.2022 je SLOADO na svoji spletni strani Razkrila kršitev protidopinških pravil športnika Dejana Mlakarja, člana Košarkarske zveze Slovenije.

V disciplinskem postopku, ki je na prvi stopnji potekal pred senatom Disciplinske komisije SLOADO 16.11.2021 in po vloženi pritožbi SLOADO še pred senatom Pritožbenega organa SLOADO dne 20.04.2022, je bilo športniku za kršitev prve in druge točke 7. člena Protidopinškega pravilnika izrečena sankcija izločitve iz športa za 2 leti, ki traja od 24. 9. 2021, diskvalifikacija športnih rezultatov in povračilo stroškov protidopinškega postopka (1.000€).

Prepovedana snov v športnikovem vzorcu, ki je bil odvzet v Ljubljani na tekmi finalnega turnirja državnega prvenstva v košarki 3×3, dne 13.08.2021, je bila DEHIDROKLOROMETIL-TESTOSTERON (blagovna znamka Oral Turinabol). Slednja je v športu prepovedana in je bila uvrščena na Listo prepovedanih snovi in postopkov Svetovne protidopinške agencije WADA v skupino S1, kamor sodijo androgeni anabolni steroidi. DEHIDROKLOROMETIL-TESTOSTERON je nespecificirana snov, ki je prepovedana ves čas.

Disciplinski primer pa s tem ni bil končan, saj je WADA uporabila možnost pritožbe po 13. členu Svetovnega protidopinškega kodeksa in se pritožila zoper SLOADO in športnika Dejana Mlakarja na Mednarodno razsodišče v Lozani – CAS.
Mednarodno razsodišče je ugodilo pritožbi Svetovne protidopinške agencije (WADA) z dne 14.6.2022 in razveljavilo Odločbo Pritožbenega organa SLOADO z dne 20.4.2022.

CAS je enako kot disciplinski organi SLOADO odločil, da je g. Dejan Mlakar kršil protidopinška pravila po prvi in drugi točki sedmega člena Protidopinških pravil SLOADO, vendar pa je izrekel višjo sankcijo, in sicer štiri (4) letno izločitev iz športa, v katero se všteje čas obvezne začasne izločitve, ki traja od 24.9.2021.

Razveljavljeni so vsi športni rezultati od 12.8.2021 dalje.

Stroške arbitraže v višini 4.000 CHF, ki jih določi in razdeli strankam sodni urad CAS, krije SLOADO.

Prejšnja 14. April – Dan Čistega Športa – Play True Day

Celovška 25, 1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Uporabne povezave

Skladnost podatkov: V primeru kakršnekoli neskladnosti med dokumenti na SLOADO spletni strani in Svetovnim protidopinškim kodeksom, Kodeks prevlada.Vsi dokumenti na tej spletni strani se lahko kadarkoli spremenijo.”